Меню KDT

Колледж миссиясы:  WorldSkills әлемдік стандарттар деңгейінде сапалы қызмет көрсетуге қабілетті мамандарды даярлаудың озық үлгісін құру, білім беру қызметтері нарығындағы көшбасшылар мен инноваторлар болу.    

Мемлекеттік сатып алу бойынша, 2014 жылдың 23-қыркүйегінен №156 бұйрыққа №5 бір көзден мемлекеттік сатып алу нәтижелері туралы хаттама

Астана қ.                                                                                                                   23.09.2014 ж.

     1. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы Астана қаласы әкімдігінің «Көпбейінді колледжі» МКҚК бір көзден сатып алу тәсілі бойынша лоттар бойынша дәрі-дәрмектерді сатып алу өткізді:
17725 тг соммасында 5 дана  «Регидрон оптим 10,7, №20 пакеттер», 13700 тг соммасында 10 дана «Теравит антистресс», 3201 соммасында 3 дана  «Туссамаг 200 г жөтелге қарсы шәрбат», 770 тг соммасында 10 дана «№50 хирургиялық маска (резеңкеде)», 2920 тг соммасында 10 дана «Тегадерм + ПАД 6 см * 10 см сіңіру төсемесімен айқын таңғыш», 990 тг соммасында 5 дана  «Мықты антисептикалық лента 6 см*1м», 2313 тг соммасында 1 дана «Регидрон оптим 10,7, №20 пакеттер», 5000 тг соммасында 5 дана «Каптоприл Н 50 мг №30 дәрі», 1614 соммасында 1 дана  «Каптоприл Н 50 мг №30 дәрі», 5300 тг соммасында 5 дана «Отипакс»,
 
     2. Сатып алу үшін бөлінген сомма  53 533 (елу үш мың бес жүз отыз үш)  теңге 00 тиын.
     3. Осы тәсілді пайдалану үшін негіздеме Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының 32 бабының 1 тармағы.
     4. Заңның 8 бабының 1 тармағына сай «Компания Росфарм» ЖШС біліктілік талаптарына сәйкес келеді.
     5. Шарт жасалатын жабдықтаушының атауы және орналасқан жері және осындай шарттың бағасы:

Тауарды жеткізетін орын

Тауардың атауы

Жабдықтаушының атауы

Жабдықтаушының орналасқан жері

Шарттың жалпы соммасы (тенге)

Астана қ., Қарасай батыр көшесі, 19

Дәрі-дәрмектер

 «Компания Росфарм» ЖШС

Астана қ., Кривогуз2/1 үй

        53533

  1. Ықтимал жабдықтаушының ұсынған тауардың техникалық сипаттамасын қарастыру үшін жұмысқа мемлекеттік сатып алу бойынша комиссия тартылды (2014 жылдың 23-қыркүйегінен №156 бұйрыққа сәйкесінше), «Компания Росфарм» ЖШС қойылған талаптарға сай.
1) 2007 жылдың 21 шілдесінен №303-ІІІ ЗРК Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңының (өзгерістер мен толықтырулар 2014 жылдың 07 наурызынан) 32 бабының 1 тармағы негізінде осы хаттаманың 5 тармағына сәйкес жабдықтаушыдан тауарды сатып алуды;
2) заңмен көрсетілген мерзімде жоғарыда аталған жабдықтаушымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасауды

Мемлекеттік сатып алу бойынша комиссия
.
                                                                        Комиссия төрағасы: Омаров Ж. Ф._________
                            Комиссия мүшелері: Мамбетова Р.Ж.  __________
                                                                                                  Алимжанов К.Е____________
                                                                              Сералимов М.Е  ____________
                                                                                                       Ахметова Г.Е ______________
Протокол об итогах государственных закупок

способом из одного источника № 4 к приказу №69 от 23.04.2014г

по государственным закупкам

г.Астана                                                                                                                      23.04.2014.

       1.Организатор государственных закупок ГККП «Многопрофильный колледж» акимата города Астаны провел закупку способом из одного источника  товары на общую сумму 66000 тенге.

2.Сумма, выделенная для закупки  66000 (шестьдесят шесть тысяч)  тенге 00 тиын.

3.Обоснования для применения данного способа п. 1 ст. 32 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках»

4.В соответствии с п.1 ст.8 Закона»  ИП «Лабзюк А.В.» соответствует квалификационным требованиям.

5.Наименование и местонахождение поставщика, с которым будет заключен договор и цена такого договора:

Место поставки товар Наименование товара Наименование поставщика Местонахождение   поставщика Общая сумма договора (тенге)
г. Астана, ул. Карасай батыра, 19  Источник бесперебойного питания,        Дроссель ИП «Лабзюк А.В.»  г.Астана, ул.Ыкылас Д.13, кв.7 66000(шестьдесят шесть тысяч) тенге

6. Для рассмотрения соответствия представленных потенциальным поставщиком технических спецификаций товаров к работе была привлечена комиссия по государственным закупкам (согласно приказа № 69 от 23.04.2014г.), ИП ««Лабзюк А.В.»

»  соответствует предъявляемым требованиям.

7. Организатор государственных закупок по результатам данных закупок способом из одного источника РЕШИЛ:

1) на основании п.1 ст.32 Закона Республики Казахстан «О государственных закупках» от 21 июля 2007 года № 303-III ЗРК ( с изменениями  и дополнениями по состоянию на 07.03.2014г) закупить товары у поставщика согласно п.5 настоящего протокола;

2) заключить договор о государственных закупках с вышеуказанным поставщиком  в установленные законодательством сроки;

Комиссия по государственным закупкам.

Председатель комиссии: Омаров Ж. Ф._________

                                 Члены комиссии:   Мамбетова Р.Ж.____________

                                                             Алимжанов К.Е_____________

                                                             Сералимов М.Е  ____________

                                                              Ахметова Г.Е ______________

Пайдалы сілтемелер